KAP

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. VCA is een certificering programma voor onder andere de bouwwereld, de constructie- en transportwereld. Een bedrijf die risicovol uitvoert en in risicovolle omgevingen werkt kunnen een VCA certificaat behalen en daardoor aantonen dat het belangrijk vindt om veilig en gezond te werken. Dit kan heel belangrijk voor een bedrijf zijn, omdat veel opdrachtgevers tegenwoordig eisen dat aannemers VCA gecertificeerd zijn. Om een dergelijke certificering te behalen, dienen de uitvoerende medewerkers een VCA certificaat te behalen.

Soorten VCA certificaten

De medewerker dient een programma te volgen, waarna hij een diploma kan ontvangen. Er zijn twee soorten programma's met bijbehorende diploma: B-VCA en VOL-VCA.

B-VCA

Het B-VCA programma is voor alle uitvoerende medewerkers en omvat basiskennis veiligheid, gezondheid en milieu. De medewerker kent na het programma de risico’s van het werken op een bouwplaats en werken in een potentieel onveilige omgeving. De medewerker leert dan hoe met een dergelijke situatie omgegaan moet worden.

VOL-VCA

Het VOL-VCA programma is voor operationeel leidinggevenden, of ZZP aannemers. Leidinggevenden en ZZP’ers leren hier de wet- en regelgeving omtrent veiligheid, gezondheid en milieu. Leren hoe te werken en hun personeel aan te sturen op een bouwplaats en onveilige omgevingen. Er zijn speciale bedrijven die VCA trainingen geven en waar de werknemers hun VCA diploma kunnen behalen. Een VCA diploma moet behaald worden voor elke medewerker die risicovol werk doet, of werk uitvoert in een risicovolle omgeving, als men minimaal drie maanden in dienst is. Dit geldt dus ook voor tijdelijke medewerkers en stagiairs.

VCA checklist

Een VCA gecertificeerd bedrijf, heeft een VCA checklist. Deze checklist kan bestaan uit verschillende sterren, waarbij twee sterren, bedoeld is voor hoofdaannemers met meer dan 35 operationele personeelsleden. Aannemers die aan overige criteria voldoen, ontvangen één ster en bedrijven werkzaam in de petrochemie een VCA-P certificaat. Door de kennis die de medewerkers hebben opgedaan, tijdens het trainingsprogramma, kunnen ongevallen voorkomen worden. Een VCA certificatie is niet wettelijk verplicht, maar tegenwoordig in deze branche wel steeds meer een vanzelfsprekendheid.